Sterilitet

 

Sterilitet i infertilitet – U čemu je razlika?

Iako se oba u širem smislu odnose na neplodnost, ova dva naizgled ista pojma, nisu ista:

Sterilitet podrazumeva da do trudnoće ne dolazi nakog godinu dana redovnih seksualnih odnosa.

Infertilitet, podrazumeva da pored teškoće u ostvarivanju trudnoće, čak i kada do trudnoće dođe, ona ne uspeva da se iznese do kraja dva puta zaredom.

Neplodnost je jednako zastupljena i kod žena i muškarca.

U Srbiji oko 16-18% parova ima poteškoće da ostvari trudnoću.

Dobra vest je da primenom savremenih tehnologija u gotovo 80% slučajeva parovi dolaze do potomstva.

 

Kada je vreme da se obratite  doktoru?

Osnovni simptom neplodnosti jeste nemogućnost da se dođe do trudnoće.

Često ne postoji ni jedan drugi očigledan simptom.

Ali postoje razni uzroci neplodnosti koji su najčešće vezani za određena zdravstvena stanja i starosno doba, a  kod žena se  mogu ogledati i  kao određeni poremećaji ciklusa.

Žena treba da zakaže pregled kod ginekologa ukoliko ima:

 • između 35 i 40 godina, i pokušava da ostane u drugom stanju 6 i više meseci
 • preko 40 godina
 • neredovne cikluseili menstruacija potpuno izostaje
 • veoma kratke (manje od 21 dan) ili veoma duge cikluse (preko 35 dana)
 • veoma bolne menstruacije
 • poznat određeni problem sa plodnošću
 • dijagnostikovanu endometriozuili zapaljenska bolest male karlice
 • istoriju pobačaja
 • istoriju hemoterapija i/ili zračenja

Muškarac treba da zakaže pregled kod urologa ima:

 • slab kvalitet sperme ili druge probleme sa spermom
 • istoriju problema sa testisima (otok u skrotumu – varikokela, smanjena veličina testisa i dr), sa prostatom ili sa seksualnom funkcijom
 • istoriju hemoterapije i/ili zračenja
 • nekog iz bliže porodice ko je imao problema sa plodnošću

Pokušaji da se ostvari uspešna trudnoća predstavljaju veoma emocionalno iskustvo i važno je da par ima jaku međusobnu podršku. Uvek je dobro da se par zajedno obrati doktoru, jer problemi sa plodnošću mogu da se jave i  kod muškarca i kod žene, a ponekad kod oboje.

Stres je samo jedan od faktora koji može uticati na plodnost.

Uzroci neplodnosti

Uzroci neplodnosti mogu biti razni, može postojati jedan ili kombinacija više njih.

Kod žena:

 • ožiljci od operacija – operacije na maloj karlici mogu oštetiti jajovode koji vezuju jajnike sa matericom. Operacije na cerviksu mogu izazvati oštećenja ili skraćenje grlića materice.
 • problemi sa cervikalnom sekrecijom – u vreme ovulacije, cervikalna sluz se menja kako bi spermatozoidi lakše mogli da se kreću.
 • fibroidi (miomi) u ili oko materice – ova benigna tkiva mogu sprečiti implantaciju
 • endometrioza – stanje u kome delovi endometrijuma počinju da rastu izvan materice. Ovo može oštetiti jajnike i jajovode i otežati začeće
 • zapaljenska bolest male karlice – ova infekcija može oštetiti i stvoriti ožiljke na jajovodima, onemogućavajući oplođenoj jajnoj ćeliji da se kreće ka materici
 • određeni lekovi i narkotici

Kod muškaraca:

 • smanjen kvalitet semene tečnosti (sperme) – odsustvo spermatozoida ili njihov mali broj, loša pokretljivost, abnormalnost
 • oslabljena funkcija testisa – zbog oštećenja testisa usled infekcije, povrede, karcinoma, operacije, kriptorhizma (nespušteni testis)
 • problemi sa ejakulacijom (npr. retrogradna ejakulacija)
 • hipogonadizam– nizak nivo testosterona, hormona ključno važnog u proizvodnji sperme
 • određeni lekovi

Neobjašnjena neplodnost  (neobjašnjeni sterilitet)

Oko 25% slučajeva neplodnosti, spada u kategoriju tzv.,neobjašnjene neplodnosti

Kod neobjašenjene neplodnosti dijagnostika potvrđuje da je sve u redu sa funkcijama reproduktivnih organa, a do trudnoće ne dolazi.

 

Dijagnoza neplodnosti kod žena

Kod žena, da bi došlo do oplodnje, jajnici moraju osloboditi zrelu jajnu ćeliju koja zatim dospeva u jajovod. Spermatozoidi dospevaju u jajovod u kome dolazi do oplodnje jajne ćelije. Oplođena jajna ćelija zatim putuje do uterusa (materice). U uterusu se oplođena jajna ćelija usađuje (implantira) i raste.

Pregled kod ginekologa. Sve počinje ovim pregledom.

Ženu očekuje otvoren razgovor sa doktorom  – o zdravstvenoj istoriji, lekovima koje možda uzima, seksualnim navikama.

Na prvom pregledu doktor će obaviti pregled, i na osnovu svega  predložice koje dopunske metode treba sprovesti.

Portebno je utaditi:

Analize – labaratoriskei  briseve

Ultrazvučni pregle -. ovim pregledom   dobija se uvid u strukturu reproduktivnih organa, proverava stanje materice, jajnika i jajovoda.

Hormonsko testiranje – nalizom uzorka krvi mogu se uvideti nivoi hormona. Ovo podrazumeva proveru hormona ovulacije, kao i hormone štitne žlezde i hipofize.

Testiranje ovarijalne rezerve. Ovo testiranje omogućava procenu količine i kvaliteta raspoloživih jajnih ćelija.

Histerosalpingografija (HSG) – upotrebom kontrastne tečnosti , prave se snimci rentgen aparatom u cilju prikazivanja šupljine materice i jajovoda.

Histeroskopija je metoda koja može biti i dijagnostička i operativna. Ukoliko se ovim pregledom ustanove neke abnormalnosti kao što su priraslice, polipi ili miomi, ovom metodom se one istovremeno mogu i ukloniti.

Laparoskopija.  Minimalno invazivna hirurška intervencija koja može biti dijagnostička i operativna. Preporučuje se uglavnom onda kada klinički, ultrazvučni ili rentgenski pregled ne daju potpuno sagledavanje stanja reproduktivnih organa ili kada je u pitanju problem koji se može ukloniti jedino ovom metodom.

Genetsko testiranje. Daje uvid u to da li postoje određeni genetski defekti koji uzrokuju neplodnost.

 

Dijagnoza neplodnosti kod muškarca

Kod muškaraca, da bi došlo do oplodnje, testisi moraju proizvesti dovoljno zdravih spermatozoida, a sperma mora da se efikasno ejakulira u vaginu žene kako bi spermatozoidi dospeli do jajne ćelije. Pregledi i testiranja, koja imaju za cilj utvrđivanje uzroka neplodnosti, utvrđuju da li postoji zastoj u bilo kojoj od ovih funkcija.

Pregled kod urologa. Muškarac na pregledu kod urologa može očekivati opšti pregled zdravstvenog stanja, kao i pregled genitalija. Pregledom genitalija doktor može proveriti da li su prisutne varikokele – proširene vena iznad testisa, koje mogu biti uzrok neplodnosti.

Analiza semene tečnosti – spermogram. Potreban je uzorak semene tečnosti koji muškarac obezbeđuje bilo putem masturbacije, bilo putem prekida seksualnog odnosa, ejakulirajući semenu tečnost u sterilnu posudu. Zatim se ovaj uzorak analizira u laboratoriji.

U spremogramu se  sagledava se broj spermatozoida, njihov oblik, pokretljivost i ostale karakteristike. Uopšteno, ukoliko muškarac ima visok broj normalnih spermatozoida, znači da je visoko plodan.

Ukoliko prvo testiranje da normalni rezultat, doktor će možda preporučiti još jedno testiranje da bi se potvrdio rezultat. Ukoliko rezultat testa izgleda neuobičajeno, doktor će preporučiti ostala testiranja kako bi utvrdio uzrok problema.

Neka od njih uključuju:

Hormosnko testiranje. Potrebno je izvaditi krv kako bi se testirali nivoi testosterona i drugih muških hormona.

Genetsko testiranje. Ovim testiranjem se utvrđuje da li eventualno postoje genetski defekti koji uzrokuju neplodnost. Ovo testiranje se takođe retko radi.

Antispermatozoidna antitela. Kod nekih muškaraca proizvode se antitela koja napadaju spermu, čime se onemogućuje oplodnja

Ultrazvučni pregled. Ovaj pregled daje pregled strukture reproduktivnog trakta i može otkriti da li postoje blokade u ejakulatornom traktu.

Biopsija testisa. U pojedinim slučajevima doktor može tražiti da se uradi biopsija testisa kako bi se identifikovale abnormalnosti koje doprinose neplodnosti ili kako bi se uzeo uzorak sperme za potrebe asistirane reprodukcije (vantelesnu oplodnju).

Ostali specijalistički testovi, u retkim slučajevima mogu se sprovoditi

 

Lečenje neplodnosti

Neplodnost kao veoma složen poremećaj zahteva individualni pristup svakom paru. Izbor terapije utiču mnogi faktori, kao što su godine, dugotrajnost problema, uzrok neplodnosti. Kod mnogih parova dovoljan   jesamo jedan tretman ili terapija da ostvare uspešnu trudnoću i dođu do potomstva, kod mnogih drugih će biti potrebno nekoliko različitih pristupa i tretmana.

Ovi tretmani mogu obuhvatiti:

 • terapiju medikamentima,
 • operativni zahvat,
 • primenu sofisticirane medicinske tehnologije

Sve ove procedure I tretmane par mora ispoštovati da bi došao da potomstva.

 

Usluge ordinacije:
– Ispitivanje neplodnosti para (žene /muškarca)
– Potrebne analize, analize hormonskog statusa, osnovne analize i dopunske analize, djagnostika
– Folikulometrija
– Praćenj tokom VTO i psihološka podrška
– Saradnja sa eminentnim klinikama za vantelesnu oplodnju u zemlji i u inostranstvu